NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կախված ընկերության կազմակերպաիրավական ձևից, դրա մասշտաբներից գործունեության տեսակից, ինչպես նաև գնահատման նպատակներից, բիզնեսի գնահատումն իրականացվում է ելնելով հետևյալ առաջադրանքներից

  • Բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի մի մասի կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսերի գնահատում

Այս դեպքում կարող են գնահատվել ինչպես կանոնադրական կապիտալի 100% -ը, այնպես էլ մեծամասնությունը կամ փոքրամասնության բաժնեմասը: Սա գնահատման ամենատարածված և պահանջվող տեսակն է, որի արդյունքում գնահատման հաշվետվության պատվիրատուն (կամ այլ օրինական օգտվողը) ստանում է անկախ կարծիք բիզնեսի շուկայական արժեքի վերաբերյալ` հաշվի առնելով ընթացիկ գույքի կարգավիճակը, հետահայաց ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և ձեռնարկության զարգացման կանխատեսումներն ու ներդրումային ծրագրերը:

  • Գույքային համալիրի գնահատում

Այս դեպքում որոշվում է տնտեսական գործունեության իրականացման մեջ ներգրավված նյութական օբյեկտների համար իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի գույքային իրավունքների մի ամբողջ արժեք: Ըստ էության, այս տեսակի գնահատումը բիզնեսի գնահատման մի մասն է: Այս դեպքում հաշվի է առնվում միայն «կապիտալիզացված», այսինքն բիզնեսի գույքային բաղադրիչը` հաշվի չառնելով ֆինանսական կամ «ձեռնարկատիրական» բաղադրիչը:

  • Մասնագիտացված (ներառյալ ոչ նյութական) ակտիվների գնահատում

Մասնագիտացված (ներառյալ ոչ նյութական) ակտիվների գնահատում, որոնք կարող են պայմանականորեն վերագրվել բիզնեսի գնահատմանը գնահատման մեթոդաբանության նմանության պատճառով: Նման ակտիվներ կարող են հանդիսանալ օրինակ` բնական պաշարների և հանքավայրերի շահագործման իրավունքները:

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans