NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մասնագետները սեղմ ժամկետներում իրականացնում են

 • Անհատական բնակելի տան գնահատում 
 • Բնակարանի գնահատում
 • Այգետնակի գնահատում
 • Հողամասի գնահատում
 • Հասարակական նշանակության անշարժ գույքի
 • Տրանսպորտային միջոցի գնահատում
 • Հոսքագծերի և սարքերի գնահատում
 • Գույքային համալիրի գնահատում

Ստացեք իրական արդյունքներ

Լավագույն և ոչ ռիսկային ներդրումը` դա գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումն է:

+156
ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Լավագույն և ոչ ռիսկային ներդրումը` դա գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումն է։


ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

1-ԻՆ ՓՈՒԼ

Հարցաթերթիկի լրացում և նախնական անվճար խորհրդատվություն
Պայմանագրի կնքումը տեխնիկական բնութագրերի սահմանմամբ

2-ՐԴ ՓՈՒԼ

Մանրամասների հստակեցում, լրացուցիչ տեղեկությունների հավաքագրում

3-ՐԴ ՓՈՒԼ

Արդյունքների վերջնական ստացում և եզրահանգում

The European Group of Valuers’ Associations

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարդ խնդիրների լուծման տարբերակների որոնում
 • Խնդիրների լուծում խելամիտ ժամկետներում
 • Անհրաժեշտության պայմաններում մեկից ավելի մասնագետների և (կամ) փորձագետների եզրահանգում
 • Ծառայությունների որակի վերահսկման ճկուն համակարգ
 • Անհրաժեշտ սարքավորումների առկայություն
 • Համալիր փորձաքննություններ և մասնագիտական եզրակացությունների և հաշվետվությունների տրամադրում:
 • Հաշվետվությունների տրամադրում
 • Գնահատման և ֆինանսական մոդելների և մեթոդիկաների մշակում
 • Մասնագետների պարբերական վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում
 • Պատասխանատվության բարձր գիտակցություն
 • Գործարար վարքագծի անվերապահորեն պահպանում
 • Ստացված և ձեռք բերված տեղեկատվության Գաղտնիության ապահովում

ԴՈՒՔ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՔ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ընկերությունը ներկայացնում է փորձառու և արհեստավարժ փորձագետներ ու մասնագետներ, որոնց տարբեր գերատեսչությունների կողմից շնորհվել են համապատասխան որակավորումներ, այդ թվում եվրոպական գնահատողի հավաստագիր տրված` եվրոպական TEGOVA ասոցիացիաների խմբի կողմից։

 Մենք իրականացնում ենք նյութական և ոչ նյութական ակտիվների գնահատում, կադաստրային չափագրում, ինչպես նաև վարույթ իրականացնող մարմնի որոշման հիման վրա տրամադրում ենք շինարարատեխնիկական, անշարժ գույքի գնահատման և ապրանքագիտական բնագավառներին վերաբերելի փորձագիտական եզրակացություններ, իրականացնում ենք տարբեր սեգմենտների շուկայի վերլուծություններ, բիզնես նախագծերի մշակում և խորհրդատվություն:

ՕԳՏԱԿԱՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Կախված ընկերության կազմակերպական և իրավական ձևից, դրա մաշտաբներից գործունեության տեսակից, ինչպես նաև գնահատման նպատակներից, բիզնեսի գնահատումն իրականացվում է ելնելով հետևյալ առաջադրանքներից

◽ Բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի մի մասի կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալի բաժնետոմսերի գնահատում

Այս դեպքում կարող են գնահատվել ինչպես կանոնադրական կապիտալի 100% -ը, այնպես էլ մեծամասնությունը կամ փոքրամասնության բաժնեմասը: Սա գնահատման ամենատարածված և պահանջվող տեսակն է, որի արդյունքում գնահատման հաշվետվության պատվիրատուն (կամ այլ օրինական օգտվողը) ստանում է անկախ կարծիք բիզնեսի շուկայական արժեքի վերաբերյալ` հաշվի առնելով ընթացիկ գույքի կարգավիճակը, հետահայաց ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և ձեռնարկության զարգացման կանխատեսումներն ու ներդրումային ծրագրերը:

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ձեռնարկության կառուցվածքը`որպես գույքային համալիր, օրենսդրության տեսանկյունից, ներառում է իր գործունեության համար նախատեսված բոլոր տեսակի գույքերը

Ներառյալ հողամասերը, շենքերը, շինությունները, սարքավորումները, հումքը, ապրանքները, պահանջի իրավունքները, պարտքերը, ինչպես նաև այն իրավունքները, որոնք անհատականացնում են ձեռնարկությունը, նրա արտադրանքը, աշխատանքներն ու ծառայությունները և այլ բացառիկ իրավունքներ: Ձեռնարկությունը, որպես գույքային համալիր, ընդհանուր առմամբ, դիտվում է որպես անշարժ գույք: Այնուամենայնիվ, գործնականում գույքային համալիրը հասկացվում է որպես գույքի (շարժական, անշարժ) մի համալիր, որը ներգրավված է մեկ բիզնես գործընթացում:

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներդրումային նախագծի գնահատումը դա կանխատեսող ֆինանսական մոդելի կառուցումն է, որն արտացոլում է դրամական միավորներում բիզնեսի գործունեության արդյունքները: Մոդելը կառուցված է նախագծի նախնական տվյալների վրա, ինչպիսիք են

◽ Ներդրումային ծախսերի կազմը
◽ Մարկետինգային ռազմավարություն և վաճառքի կանխատեսում
◽ Կազմակերպական կառուցվածքը և անձնակազմը
◽ Շրջանառու միջոցների անհրաժեշտություն
◽ Ֆինանսավորման աղբյուրները և փոխառու միջոցների արժեքը և այլն

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ`

◽ Գյուտի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, արդյունաբերական նմուշը, օգտակար մոդելը, ծրագրային ապահովածությունը, տվյալների բազան.
◽ Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, ծառայության նշանը, ապրանքների ծագման վայրը, ընկերության անվանումը.
◽ Նոու-հաուի, գաղտնի բանաձևի կամ գործընթացի, արդյունաբերական, առևտրային կամ գիտական փորձի վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետում.
◽ Գործարար համբավը, կամ հեղինակությունը (գուդվիլլ) բիզնեսի գնահատման ժամանակ:

ՁԵՐ ՀԱՐՑԵՐԸ

Ձեր ընկերությունը իրականացնու՞մ է պատմամշակութային արժեքների գնահատում (կտավ,թանկարժեք քարեր,մետաղներ)

Ոչ,մեր ընկերությունը չի իրականցնում պատմամշակութային իրերի գնահատում:

Մենք իրականացնում ենք անշարժ և շարժական գույքի գնահատում (մեքենա,հողատարածք,բիզնես և այլն)։

Իսկ որքա՞ն արժեն ձեր ծառայությունները

Գնահատման արժեքները անհատական են կախված թե ինչ է պետք գնահատել, որտեղ է գտնվում օբյեկտը և մի շարք այլ հանգամանքներից։

Իսկ կանխավճար հարկավո՞ր է վճարել

Հարցը հարաբերական է, քանի որ կախված է մի շարք հանգամանքներից ( խնդրի էությունից, ծավալից և այլն):

Իսկ տրամադրու՞մ եք որևէ փաստաթուղթ,որ գնահատում է իրականացել

Գույքի գնահատումը իրականացվում է երկու տարբերակով' տեղեկատվական նամակի տեսքով, որը միայն ներքին օգտագործման համար է / գնի ինֆորմացիայի տիրապետում ըստ մասնագետի/ և երկրորդ' եզրակացություն, որը հնարավոր է ներկայացնել բոլոր գերատեսչական մարմիններ/ դատարան,  ԴԱՀԿ, կադաստր, բանկ և այլն։

Իսկ ձեզ մոտ պե՞տք է նախապես գրանցվել

Ոչ,խնդիրը առաջանալուն պես,քաղաքացին դիմում է մեզ,այնուհետև  կնքվում է երկկողմանի պայմանագիր մեր և քաղաքացու միջև,որից հետո միայն գնահատումը կարող է իրականացվել։

ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

ՀԱՍՑԵ

Ք․ Երևան, Փ․Դավիթ Անհաղթ 23/23

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

ԷԼ․ Հասցե

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans