NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ձեռնարկության կառուցվածքը`որպես գույքային համալիր, օրենսդրության տեսանկյունից, ներառում է իր գործունեության համար նախատեսված բոլոր տեսակի գույքերը

Ներառյալ հողամասերը, շենքերը, շինությունները, սարքավորումները, հումքը, ապրանքները, պահանջի իրավունքները, պարտքերը, ինչպես նաև այն իրավունքները, որոնք անհատականացնում են ձեռնարկությունը, նրա արտադրանքը, աշխատանքներն ու ծառայությունները և այլ բացառիկ իրավունքներ: Ձեռնարկությունը, որպես գույքային համալիր, ընդհանուր առմամբ, դիտվում է որպես անշարժ գույք: Այնուամենայնիվ, գործնականում գույքային համալիրը հասկացվում է որպես գույքի (շարժական, անշարժ) մի համալիր, որը ներգրավված է մեկ բիզնես գործընթացում:

Մեր աշխատանքում առավել հաճախ մենք բախվում ենք հետևյալ օբյեկտների գնահատման հետ

  • Բենզալցակայանի և (կամ) գազալցակայանի գնահատում: Այս դեպքում գույքային համալիրի արժեքը հաշվի է առնում նաև բոլոր տեխնոլոգիական սարքավորումները, որոնք հնարավոր է նույնացնել և անհատականացնել: Բենզալցակայանի և (կամ) գազալցակայանի շուկայական արժեքի հիմնական գործոնը շահույթաբերությունն է: Միևնույն ժամանակ պարտադիր կերպով պետք է հաշվի առնվեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գտնվելու վայրը, ծավալները և վաճառքի գները, լրացուցիչ ծառայությունների առկայությունը (խանութ, սրճարան, մեքենայի սպասարկում և այլն):

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans