NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներդրումային նախագծի գնահատումը դա կանխատեսող ֆինանսական մոդելի կառուցումն է, որն արտացոլում է դրամական միավորներում բիզնեսի գործունեության արդյունքները: Մոդելը կառուցված է նախագծի նախնական տվյալների վրա, ինչպիսիք են

  • Ներդրումային ծախսերի կազմը
  • Մարկետինգային ռազմավարություն և վաճառքի կանխատեսում
  • Կազմակերպական կառուցվածքը և անձնակազմը
  • Շրջանառու միջոցների անհրաժեշտություն
  • Ֆինանսավորման աղբյուրները և փոխառու միջոցների արժեքը և այլն

Մեր մասնագետները ներդրումային նախագծերի վերլուծության նշանակալի փորձ ունեն, ինչպես մշակողի (նախագծի նախաձեռնողի), այնպես էլ ներդրողի դիտարկման տեսանկյունից

Սա տալիս է մեզ առավելություն ներդրումային ծրագրի իրականացման հեռանկարների օբյեկտիվ գնահատման և բոլոր տեսակի հարակից ռիսկերի կանխատեսման առումով: 

Ինչ է ստանում հաճախորդը

  • Ներդրումային ծրագրի ֆինանսական մոդելը, ներառյալ կանխիկ հոսքերի կանխատեսումը
  • Ներդրումային ծրագրի կատարողականի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկում (ծածկույթի գործակից, NPV, IRR, մարման ժամկետ, EBIT / EBITDA, օժանդակ պարամետրեր)
  • Նախագծի զգայունության վերլուծություն (ըստ եկամտի, ինքնարժեքի, ներդրման ծախսերի, փոխառու միջոցների տոկոսադրույքի)
  • Նախագծի ռիսկերի հայտնաբերում և գնահատում, SWOT վերլուծություն
  • Ներդրումային նախագծի ընթացիկ արժեքի վերաբերյալ եզրակացություն, հաշվի առնելով նախաձեռնողի ծախսերը

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans