NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման օբյեկտներ կարող են հանդիսանալ`

 • Գյուտի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, արդյունաբերական նմուշը, օգտակար մոդելը, ծրագրային ապահովածությունը, տվյալների բազան.
 • Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը, ծառայության նշանը, ապրանքների ծագման վայրը, ընկերության անվանումը.
 • Նոու-հաուի, գաղտնի բանաձևի կամ գործընթացի, արդյունաբերական, առևտրային կամ գիտական փորձի վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետում.
 • Գործարար համբավը, կամ հեղինակությունը (գուդվիլլ) բիզնեսի գնահատման ժամանակ:

Ոչ նյութական ակտիվների նկատմամբ իրավունքները հաստատվում են հետևյալ փաստաթղթերից մեկով

 • Արտոնագիր
 • Լիցենզիա, լիցենզիայի պայմանագիր, այդ թվում ` համաձայնագրի տեսքով
 • Կատարված ծախսերը հաստատող հաշվապահական տվյալներ
 • Բացառիկ իրավունքի փոխանցման փաստաթղթեր և այլն

Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման նպատակներն են

 • Կանոնադրական կապիտալի ձևավորում կամ ավելացում
 • Բիզնեսի գնահատում, երբ ոչ նյութական ակտիվը ներառված է որպես առանձին բաղադրիչ
 • Ոչ նյութական ակտիվի վաճառք, որպես առանձին օբյեկտ, կամ որպես բիզնեսի մի մաս
 • Նախագծում արտաքին ներդրումների ներգրավում, որի բաղադրիչներից մեկը եզակի ոչ նյութական ակտիվի առկայությունն է (օրինակ ՝ գյուտի):

NCAEX

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատանքային օրերին՝ 09:00 մինչև 18:00
Հանգստյան օրեր՝ Շաբաթ և Կիրակի

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Created - By Mirakyans